Imprint}

Imprint

Imprint

Imprint

Imprint

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
Telefon: +49 7132-94-2000
Mail: kontakt@lidl.com

Sedište: Neckarsulm
Okružni sud Stuttgart: HRA 102314

Lidl Stiftung & Co. KG zastupa LSt fondacija sa sedištem u Drezdenu, Landesdirektion Sachsen, AZ 20-2245 / 501, koju opet zajednički zastupaju dva člana Upravnog odbora, g. Ignazio Paterno i gđa. Christine Rittner-Koch.

USt-IdNr.: DE145803808
Spoljne veze:

Ova internet stranica može sadržati spoljne veze (hiperveze) do internet stranica trećih strana, a sadržaj ovih povezanih internet stranica spada pod odgovornost isključivo odgovarajućeg operatera. Lidl je pregledao sadržaj spoljnih odredišnih stranica radi utvrđivanja bilo kakvih zakonskih kršenja pre uspostavljanja veza. Ipak, Lidl nema uticaja na sadržaj odredišnih stranica, tako da Lidl izričito ne prihvata sadržaj povezanih stranica.

Lidl redovno vrši proveru povezanih stranica. Ako Lidl dobije saznanja o zakonskom kršenju na povezanoj internet stranici, ova veza će odmah biti uklonjena. Za nezakonite, netačne ili nepotpune sadržaje, kao i za štetu nastalu upotrebom ili nekorišćenjem podataka sadržanih na povezanim stranicama, odgovoran je isključivo njihov operater.