otisk}

otisk

otisk

otisk

Impressum

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm

Telefon: +49 7132-94-2000
E-mail: kontakt@lidl.com

Sídlo: Neckarsulm
Amtsgericht Stuttgart /Okresní soud
Stuttgart/: HRA 102314

Společnost Lidl Stiftung & Co. KG je zastoupena LSt Stiftung se sídlem v Drážďanech, krajské ředitelství Sasko, AZ 20-2245/501, která je zastoupena společně dvěma představenstvy, která mají právo společného zastupování, mimo jiné jsou to pan Ignazio Paternò a paní Christine Rittner-Koch.

DIČ: DE145803808

Externí odkazy:
Pakliže tato webová stránka obsahuje odkazy (hyperlink) na webové stránky třetích stran, podléhají tyto propojené webové stránky výhradně odpovědnosti za obsah daného provozovatele. Lidl zkontroloval před zřízením všech linků obsahy cizích cílových webových stránek na možné protiprávní jednání. Nicméně, Lidl nemá žádný vliv na utváření obsahu cílových stránek, takže si Lidl výslovně obsahy propojených stránek nepřivlastňuje.

Lidl provádí v pravidelných intervalech kontrolu propojených stránek. Jakmile se Lidl dozví o nějakém protiprávním jednání propojené stránky, okamžitě link, který na tuto stránku odkazuje, odstraní, Za nelegální, chybné nebo nekompletní obsahy, jakož i za škody, které vznikly užíváním nebo neužíváním informací na těchto propojených stránkách, ručí výhradně jejich provozovatel.