Информация}

Информация

Информация

Информация

За нас

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
Телефон: +49 7132-94-2000
Имейл: kontakt@lidl.com

Седалище: гр. Некарзулм (Neckarsulm)
Районен съд Щутгарт: HRA 102314

Lidl Stiftung & Co. KG се представлява от LSt Stiftung със седалище в Дрезден (Dresden), Landesdirektion Sachsen, AZ 20-2245/501, която на свой ред се представлява заедно от двама упълномощени да я представляват съвместно представители, в т.ч. г-н Игнацио Патерно (Ignazio Paternò) и г-жа Кристине Ритнер-Кох (Christine Rittner-Koch).

Дан. №: DE145803808
Външни връзки:

Доколкото настоящият уебсайт съдържа външни връзки (хипертекстови връзки) към уебсайтове на трети страни, отговорност за съдържанието на тези свързани уебсайтове носят изключително съответните им оператори. Преди да създаде всички връзки, Lidl провери съдържанието на целевите чужди страници за евентуални закононарушения. Независимо от това, Lidl няма никакво влияние върху съдържателното оформление на целевите страници, поради което Lidl изрично не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници.

Lidl проверява свързаните страници на редовни интервали. Веднага щом на Lidl стане известно, че дадена свързана страница е в правонарушение, съответната връзка незабавно се премахва. Отговорност за незаконно, грешно или непълно съдържание, както и за щети в резултат на използването или неизползването на информацията, съдържаща се на свързаните страници, носят единствено съответните доставчици на услуги.