Datenschutz}

Datenschutz

Datenschutz

Datenschutz

Prevederile cu privire la protecția datelor pentru combine.lidl

Drago nam je da ste zainteresovani za privatnost podataka na našoj internet stranici combine.lidl. Prilikom posete naše internet stranice želimo da se osećate sigurno i prijatno i da našu primenu zaštite podataka vidite kao kvalitativnu karakteristiku orijentisanu ka kupcu.

Sledeća politika privatnosti podataka će vas obavestiti o tome kako i u kojoj meri Lidl Stiftung & Co. KG obrađuje vaše lične podatke u kontekstu korišćenja internet stranice comb.lidl. Lični podaci su informacije koje vam se mogu direktno ili indirektno pripisati ili dodeliti. Kao pravni osnov za zaštitu podataka služi Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR).

1. Poseta naše internet stranice

Svrha obrade podataka/pravne osnove:

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji se koristi na vašem uređaju šalje sledeće informacije automatski i bez ikakve vaše aktivnosti:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL pozvane datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
 • ime vašeg provajdera

Poslate podatke server naše internet stranice privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu je član 6, stav 1 tačka f) Osnovne uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedih svrha obrade podataka. Ako prezentacija služi za pripremu ugovora, pravni osnov za obradu podataka je član 6, stav 1 tačka b) Osnovne uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Podaci će se čuvati tokom 7 dana, a zatim automatski brisati.

2. Google analitika

Svrha obrade podataka/pravne osnove:

U cilju svrsishodnog dizajna i stalne optimizacije naše internet stranice, na osnovu člana 6, stav 1, tačka f) Osnovne uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koristimo Google analitiku, servis za analizu posećenosti sajtova kompanije Google LLC („Google“). Naš opravdani interes proističe iz gore navedene svrhe. U te svrhe se izrađuje pseudonimizacija korisničkog profila i koriste kolačići. Pri tome kolačić izrađuje sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

 • Tip/verzija pretraživača,
 • korišćeni operativni sistem,
 • referer-URL (prethodno posećena stranica),
 • ime računara (hostname) koji je pristupio stranici (IP-adresa),
 • vreme upita servera.

Ove informacije se koriste kako bi se ocenilo korišćenje naše internet stranice, izradili izveštaji o aktivnosti internet stranice i kako bi se pružile dodatne usluge u vezi korišćenja internet stranice i interneta u svrhe istraživanja tržišta i svrsishodnog dizajna ove internet stranice. Vrši se anonimizacija IP-adresa, tako da nije moguća asocijacija (takozvano maskiranje IP-adrese).

Instalaciju kolačića možete da sprečite u podešavanjima pretraživača; međutim, napominjemo da se u tom slučaju ne mogu u potpunosti koristiti sve funkcije ove stranice. Osim toga, možete da sprečite prikupljanje podataka od strane kolačića, a koji se odnose na vaše korišćenje stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati ovaj Browser-Add-on. Kao alternativu Browser-Add-onu, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, prikupljanje podataka od strane Google Analytics možete sprečiti klikom na ovaj link. Izborom ove opcije biće postavljen Opt-Out-kolačić za isključivanje, koji će sprečiti dalje prikupljanje vaših podataka prilikom posete ove internet stranice. Opt-Out-kolačić za isključivanje važi samo u ovom pretraživaču i samo za našu internet stranicu i biće sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u ovom pretraživaču, morate ponovo da podesite Opt-Out-kolačić. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

Primaoci/kategorije primaoca:

Informacije prikupljene putem kolačića se šalju na server Google-a u SAD-u i tamo čuvaju. Prema našim saznanjima, ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Ove informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Rok čuvanja/kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Nakon anonimizacije IP adrese, više se ne može utvrditi vaš identitet. U generisanim izveštajima Google analitike više ne postoji lična referenca.

3. Prenos podataka u treće zemlje

S izuzetkom obrade opisane u odeljku 2, vaše lične podatke nećemo otkriti primaocima koji se nalaze izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora. Pomenuta obrada utiče na prenos podataka na servere Google LLC-a. Ovi serveri se nalaze delom u SAD-u. Za SAD, Evropska komisija je rezolucijom od 12.7.2016. odlučila da postoji odgovarajući nivo zaštite podataka prema propisima EU-U.S. o zaštiti privatnosti (tzv. „Odluka o adekvatnosti“ u skladu sa članom 45 GDPR). Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD je sertifikovan u skladu sa EU-U.S. Privacy Shield-om.

4. Vaša prava kao subjekta podataka

Imate pravo da na zahtev dobijete besplatne informacije o ličnim podacima koji se čuvaju o vama (član 15 stav 1, GDPR). Osim toga, po zakonskim propisima, imate pravo da ispravite svoje podatke (čl. 16. GDPR), da ih izbrišete (čl. 17. GDPR) i da ograničite njihovu obradu (čl. 18 GDPR). Imate pravo da primate lične podatke koje ste nam dostavili i koji se vas tiču, u formatu pogodnom za prenos podataka (član 20 GDPR). Pored toga, imate opšte pravo prigovora u pogledu obrade podataka koja se odvija na osnovu člana 6 stav 1 tačke f GDPR (član 21 GDPR). Pored toga, imate u svakom trenutku pravo žalbe nadležnom nadzornom telu za zaštitu podataka (čl. 77 GDPR). Možete se obratiti nadzornom organu za zaštitu podataka savezne države vašeg mesta prebivališta ili nadležnom organu u Baden-Württemberg-u kao savezne države u kojoj se nalazi sedište Lidl Stiftung & Co. KG.

5. Ime i kontakt podaci odgovornog lica za obradu i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka kompanije

Ova politika privatnosti odnosi se na obradu podataka od strane kompanije Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm („Odgovorni“) i na internet stranici comb.lidl. Službenika za zaštitu podataka kompanije Lidl Stiftung & Co. KG možete kontaktirati putem gore pomenute adrese ili na datenschutz@lidl.com.