Protecția datelor}

Protecția datelor

Protecția datelor

Protecția datelor

Prevederile cu privire la protecția datelor pentru combine.lidl

Ne bucurăm că sunteți interesat de protecția datelor pe pagina noastră web combine.lidl. Pentru Lidl este important să vă simțiți în siguranță și confortabil și să percepeți măsurile de protecție a datelor pe care le implementăm drept un atribut de calitate, orientat spre client.

Declarația de confidențialitate următoare vă informează despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul web combine.lidl și domeniul de aplicare al acestei prelucrări. Datele cu caracter personal sunt informații care sunt sau pot fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul juridic pentru protecția datelor este în primul rând Regulamentul general european privind protecția datelor (RGPD).

1. Apelarea acestui site web

Scopul prelucrării datelor/temeiurile juridice:

Prin intermediul browserului folosit de echipamentul dumneavoastră terminal, atunci când apelați site-ul nostru web, automat și fără intervenția dumneavoastră,

 • adresa IP a echipamentului conectat la internet care face solicitarea,
 • data și ora accesului,
 • numele și adresa URL a fișierului apelat,
 • pagina web/aplicația de pe care a avut loc accesul (Referrer-URL),
 • browserul utilizat de dumneavoastră și eventual sistemul de operare al computerului dumneavoastră conectat la internet, precum și
 • numele providerului dumneavoastră de acces

sunt transmise către serverul site-ului nostru web și salvate temporar într-un așa-numit Log-File, pentru următoarele scopuri:

 • stabilirea unei conexiuni fără probleme,
 • asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru web/aplicației noastre și
 • evaluarea securității și stabilității sistemului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 aliniatul 1 litera f) din RGPD. Interesul nostru legitim rezidă în scopurile mai sus menționate pentru prelucrarea datelor. Dacă prezentarea servește la pregătirea unui contract, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6 aliniatul 1 litera b) din RGPD.

Durata de stocare/criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Datele sunt stocate pentru o perioadă de șapte zile, după care sunt șterse automat.

2. Google Analytics

Scopul prelucrării datelor/temeiurile juridice:

În scopul unei configurări adecvate și a unei optimizări continue a site-ului nostru web, în temeiul articolului 6 aliniatul 1 litera f) din RGPD, utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de compania Google LLC („Google“). Interesul nostru legitim reiese din scopurile prezentate. În acest context, sunt create profiluri de utilizare pseudonimizate și utilizate module cookie. Modulul cookie generează următoarele informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web:

 • tipul/versiunea de browser,
 • sistemul de operare utilizat,
 • Referrer-URL (pagina web vizitată anterior),
 • numele gazdă al calculatorului de acces (adresa IP),
 • ora cererii către server.

Informațiile sunt utilizate pentru a evalua utilizarea paginilor noastre web, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile pe aceste pagini și pentru a presta alte servicii asociate utilizării paginilor web și a internetului, în scopuri de cercetare de piață și de configurare adecvată a acestor pagini web. Adresele IP sunt anonimizate, ceea ce face imposibilă atribuirea (așa-numitul IP-Masking).

Puteți împiedica instalarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului dumneavoastră; vă atragem însă atenția asupra faptului că în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza integral toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de modulul cookie, referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcați și instalați acest Add-on pentru browser . Ca alternativă la Add-on-urile pentru browser, în special în cazul browserelor pentru echipamente terminale mobile, puteți împiedica colectarea datelor de către Google Analytics făcând clic pe acest link. Astfel se instalează un modul cookie opt-out, care previne colectarea datelor dumneavoastră atunci când vizitați acest site web. Modulul cookie opt-out este valabil numai în acest browser și doar pentru site-ului nostru web și este stocat pe echipamentul dumneavoastră. Dacă ștergeți modulele cookie din acest browser, va trebui să instalați din nou modulul cookie opt-out. Informații suplimentare despre protecția datelor în contextul utilizării Google Analytics puteți găsi pe site-ul web Google Analytics .

Destinatarii/categoriile de destinatari:

Informațiile generate în modulul cookie sunt transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Conform informațiilor pe care le deținem, adresa dumneavoastră IP nu va fi asociată în niciun caz cu alte date ale Google. De asemenea, aceste informații vor fi transmise eventual către terți, în cazul în care acest lucru este prevăzut prin lege, sau dacă terți prelucrează aceste date în baza unui mandat.

Durata de stocare/criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

După anonimizarea adresei dumneavoastră IP, orice asociere cu persoana dumneavoastră devine imposibilă. În rapoartele întocmite pe baza Google Analytics, nu mai există nicio referire la persoane.

3. Transferul datelor către țări terțe

Cu excepția prelucrărilor de date menționate la punctul 2, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Prelucrările enunțate determină un transfer de date către serverele Google LLC. Aceste servere se găsesc parțial în SUA. Prin decizia sa din 12.7.2016, Comisia Europeană a decis pentru SUA că prevederile EU-U.S. Privacy Shield oferă un nivel de protecție a datelor adecvat (așa-numita ”Decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție” conform articolului 45 din RGPD). Compania Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA este certificată conform EU-U.S. Privacy Shield.

4. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Aveți dreptul de a primi, la cerere, informații gratuite despre datele cu caracter personal stocate despre persoana dumneavoastră (art. 15 alin. 1 RGPD). În plus, dacă există condițiile preliminare legale în acest sens, aveți dreptul la rectificarea (art. 16 RGPD), ștergerea (art. 17 RGPD) și la restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD) datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție despre dumneavoastră într-un format adecvat pentru transferul de date (art. 20 RGPD). De asemenea, aveți un drept la opoziție general cu privire la prelucrarea datelor în temeiul art. 6 alin. 1 litera f) din RGPD (art. 21 RGPD). În plus, aveți dreptul în orice moment de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor competentă (art. 77 RGPD). Vă puteți adresa în acest scop autorității de supraveghere pentru protecția datelor din landul în care vă aveți reședința sau la autoritatea din landul Baden-Württemberg, în calitate de land în care își are sediul Lidl Stiftung & Co. KG.

5. Numele și datele de contact ale operatorului, precum și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la nivel de companie

Prezentele prevederi cu privire la protecția datelor sunt valabile pentru prelucrarea datelor de către Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm („operator") și pentru site-ul web combine.lidl. Responsabilul cu protecția datelor al Lidl Stiftung & Co. KG poate fi contactat la adresa mai sus menționată (în atenția responsabilului cu protecția datelor) sau la adresa de e-mail datenschutz@lidl.com.