Ochrona danych}

Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych

Polityka prywatności w odniesieniu do strony internetowej combine.lidl

Cieszymy się, że interesuje Państwa ochrona danych osobowych obowiązująca dla naszej strony internetowej combine.lidl. W Lidlu chcielibyśmy, by czuli się Państwo swobodnie i pewnie, a sposób wdrożenia przez nas ochrony danych osobowych postrzegali jako zorientowany na klienta wyznacznik jakości.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych dostarczą Państwu informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania ze strony combine.lidl. Dane osobowe to informacje, które są lub mogą być przyporządkowane bezpośrednio lub pośrednio do Państwa osoby. Jako podstawa prawna ochrony danych służy w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Wyświetlenie strony internetowej

Cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

Przy wyświetleniu naszej strony internetowej, przeglądarka Państwa urządzenia końcowego prześle automatycznie i bez Państwa udziału

 • adres IP wysyłającego zapytanie urządzenia z dostępem do Internetu,
 • datę i godzinę dostępu,
 • nazwę i adres URL wyświetlonego pliku,
 • stronę internetową/aplikację, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
 • przeglądarkę, z której Państwo korzystają oraz ewentualnie system operacyjny komputera korzystającego z dostępu do Internetu oraz
 • nazwę Państwa dostawcy usługi dostępu do Internetu.

Informacje są przesyłane do serwera naszej strony internetowej i tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązywania połączenia
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji oraz
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w celach przetwarzania wymienionych powyżej danych. Jeżeli celem prezentacji jest przygotowanie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Czas przechowywania/ kryteria ustalania czasu przechowywania:

Dane są przechowywane przez okres siedmiu dni, a następnie zostają automatycznie usunięte.

2. Google Analytics

Cele przetwarzanie danych/ podstawy prawne:

W celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników i jej nieustannej optymalizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google LLC („Google"). Nasz uzasadniony interes wynika z opisanych wyżej celów. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników oraz wykorzystywane są pliki cookie. Plik cookie generuje następujące informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej:

 • typ/ wersja przeglądarki,
 • wykorzystywany system operacyjny,
 • odsyłacz URL (poprzednio odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • data i godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu do celów badania rynku, a także do dostosowania tych stron internetowych do wymagań użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (tzw. maskowanie adresów IP).

Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo ponadto zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarki . Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądania Internetu na urządzeniach mobilnych, gromadzeniu danych przez Google Analytics można również zapobiec klikając ten link. Spowoduje to pobranie pliku cookie opt-out, którego zadaniem będzie zapobieganie gromadzeniu Państwa danych w przyszłości, podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej, a jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, należy ponownie pobrać plik cookie opt-out. Dalsze informacje na temat ochrony danych w kontekście Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics .

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Państwa adres IP w żadnym wypadku nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Informacje te mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane w ramach zlecenia.

Czas przechowywania/kryteria ustalania czasu przechowywania:

Po zanonimizowaniu adresu IP, ustalanie Państwa tożsamości nie jest już możliwe. Raporty tworzone na podstawie Google Analytics nie zawierają już żadnych odniesień do osoby.

3. Przekazywanie danych do państw trzecich

Z wyjątkiem operacji przetwarzania danych opisanych w punkcie 2, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wspomniane operacje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. W odniesieniu do USA, Komisja Europejska decyzją z dnia 12.07.2016 r. uznała, że regulacje Tarczy Prywatności EU-USA („EU-U.S. Privacy Shield”) zapewniają adekwatną ochronę danych osobowych (tzw. „decyzja w sprawie adekwatności” z art. 45 RODO). Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA jest certyfikowana zgodnie z Tarczą Prywatności EU-USA („EU-U.S. Privacy Shield”).

4. Prawa Państwa jako osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto – pod warunkiem spełnienia przewidzianych ustawą wymogów – mają Państwo prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które nam Państwo udostępnili, w formacie odpowiednim do przesyłania danych (art. 20 RODO). Mają Państwo ponadto ogólne generalne sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeprowadzanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (art. 21 RODO). Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). Mogą Państwo zgłosić się w tym celu do organu nadzorczego ds. danych osobowych kraju, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania, lub do właściwego organu w Badenii-Wirtembergii jako tego kraju związkowego, w którym Lidl Stiftung & Co. KG ma swoją siedzibę.

5. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm („Administrator") i w odniesieniu do strony internetowej combine.lidl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych spółki Lidl Stiftung & Co. KG można skontaktować się pod podanym wyżej adresem (z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”) lub pod adresem: datenschutz@lidl.com.