Privacy Policy}

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Bepalingen inzake gegevensbescherming voor combine.lidl

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in de gegevensbescherming op onze website combine.lidl. Wij willen dat u zich goed en veilig voelt bij Lidl en onze omzetting van de gegevensbescherming als een klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.

De volgende verklaringen betreffende gegevensbescherming informeren u over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website combine.lidl. Bij persoonsgegevens gaat het over informatie die direct of indirect op u betrekking heeft of kan hebben. De wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming is hoofdzakelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Oproepen van deze website

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrond:

Bij het oproepen van onze website stuurt de browser op uw eindapparatuur automatisch en zonder uw tussenkomst

 • het IP-adres van de oproepende computer,
 • de datum en het tijdstip van het bezoek,
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand,
 • de verwijzende website/app (referrer-URL),
 • de browser die u gebruikt en eventueel het besturingssysteem van uw computer en
 • de naam van uw access provider

naar de server van onze website en worden de gegevens tijdelijk opgeslagen in een zogenaamde logfile voor volgende doeleinden:

 • garanderen van een goede verbinding,
 • garanderen van een comfortabel gebruik van onze website/app en
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De rechtsgrond voor de Verwerking is art. 6 lid 1 sub f) AVG. Ons rechtmatig belang bestaat uit de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverwerking. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding van een overeenkomst, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 sub b) AVG.

Duur van de opslag/ criteria voor het bepalen van de duur van de opslag:

De gegevens worden voor een periode van zeven dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist.

2. Google Analytics

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrond:

Om de vormgeving op de behoeften af te stemmen en onze website voortdurend te verbeteren gebruiken we Google Analytics, een internetanalysedienst van Google LLC (“Google”). Rechtsgrond is art. 6 lid 1 sub f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de aangegeven doelen. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De cookie genereert hierbij volgende informatie over het gebruik van onze website:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de verwijzende webpagina),
 • hostname van de oproepende computer (IP-adres),
 • tijdstip van de aanvraag bij de server.

De informatie dient om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om andere diensten voor marktonderzoek en de ontwikkeling van de internetpagina’s te leveren die met het gebruik van de website en het internet verbonden zijn. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat de toewijzing niet mogelijk is (zogeheten IP-masking).

U kunt de installatie van cookies door een bepaalde instelling in uw browser voorkomen. We willen echter benadrukken, dat in dit geval mogelijk niet alle functies op onze website volledig kunnen gebruikt worden. U kunt bovendien voorkomen dat cookies gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) genereert en Google deze gegevens verwerkt, door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. In plaats van de browser-add-on te gebruiken (vooral bij browsers op mobiele toestellen) kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd, dat de toekomstige gegevensverzameling bij een bezoek op deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw toestel geïnstalleerd. Indien u de cookies in uw browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw installeren. Meer informatie over gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics .

Ontvangers/soorten ontvangers:

De informatie die door de cookie gegeneerd wordt, wordt naar een server van Google in VS overgemaakt en daar opgeslagen. Bij ons weten voegt Google uw IP-adres in geen geval met andere gegevens samen. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden overgemaakt, indien dit wettelijk bepaald is of indien derden deze informatie in opdracht verwerken.

Duur van de opslag/ criteria voor het bepalen van de duur van de opslag:

Na de anonimisering van het IP-adres is de herleiding naar u niet meer mogelijk. In de rapporten die op basis van Google Analytics gemaakt worden, is geen herleiding naar natuurlijke personen meer mogelijk.

3. Gegevensoverdracht naar een derde land

Met uitzondering van de onder paragraaf 2 weergegeven verwerkingsdoelen geven we uw persoonsgegevens niet aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De genoemde verwerkingen resulteren in een gegevensoverdracht naar de servers van Google LLC. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de VS. Voor de VS heeft de Europese Commissie met de verordening van 12.07.2016 de beslissing genomen, dat volgens de regelingen van het EU-VS-privacyschild een adequate gegevensbescherming bestaat (zgn. “Adequaatbesluiten” volgens art. 45 AVG). Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS is volgens het EU-VS-privacyschild gecertificeerd.

4. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om gratis inzage te krijgen in de persoonsgegevens die over u opgeslagen werden (art. 15 lid 1 AVG). Bovendien hebt u onder wettelijke voorwaarden het recht op rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG) en op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens. U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan ons ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (art. 20 AVG). Bovendien hebt u een algemeen recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG (art. 21 AVG). Bovendien hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). U kunt daartoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont of de gegevensbeschermingsautoriteit van Baden-Württemberg als de deelstaat waarin de Lidl Stiftung & Co. KG gevestigd is.

5. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (“Verantwoordelijke”) en voor de website combine.lidl. De functionaris voor gegevensverwerking van de Lidl Stiftung & Co. KG is op bovengenoemd adres ter attentie van de functionaris voor gegevensverwerking of via datenschutz@lidl.com bereikbaar.