Zaštita podataka}

Zaštita podataka

Zaštita podataka

Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka za combine.lidl

Drago nam je što se zanimate za zaštitu podataka na našoj web-stranici combine.lidl. Mi iz Lidla željeli bismo da se kod nas osjećate ugodno i sigurno i da provedbu naših mjera zaštite podataka doživite kao obilježje kvalitete koje je usmjereno na kupca.

Sljedeće Izjave o zaštiti podataka pružaju vam informacije o načinu i dosegu obrade vaših osobnih podataka u uporabi web-stranice combine.lidl. Osobni podatci su oni podatci koji su izravno ili neizravno povezani s osobom na koje se odnose ili se mogu povezati s njom. Pravna osnova za zaštitu podataka je posebice Opće uredba o zaštiti podataka (OUZP).

1. Posjet web-stranici

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Kad posjetite naše web-stranice, tada će preglednik kojeg upotrebljavate na krajnjem uređaju automatski i bez vašeg sudjelovanja dostaviti

 • IP adresu uređaja za pristup internetu koji je dostavio upit,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • naziv i URL datoteke koja je zatražena,
 • web-stranicu ili aplikaciju koja je uputila zahtjev (URL upućenja)
 • preglednik koji upotrebljavate i, ako je primjenjivo, operacijski sustav uređaja kojim pristupate internetu, te
 • naziv vašeg pružatelja usluga pristupa internetu

našem poslužitelju i ti će se podatci privremeno, u tzv. log-file, pohraniti za sljedeće svrhe:

 • postizanje neometanog povezivanja,
 • postizanje udobne uporabe naših web-stranica ili aplikacija i
 • procjena sigurnosti i stabilnosti sustava.

Pravna osnova obrade je članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a. Naš zakoniti interes sadržan je u gore navedenim svrhama obrade podataka. U slučajevima kada prikaz služi za pripremu ugovora, tada je pravna osnova obrade podataka članak 6., stavak 1., točka b) OUZP-a.

Razdoblje čuvanja i kriteriji za određivanje razdoblja čuvanja:

Podatci se pohranjuju na rok od sedam dana, nakon čijeg isteka se automatski brišu.

2. Google Analytics

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

U svrhu prilagođavanja i stalne optimizacije naših web-stranica, temeljem članka 6., stavak 1., točka f) OUZP-a uslugu Google Analytics, uslugu analize internetskog prometa koju pruža Google LLC („Google“). Naš zakoniti interes proizlazi ih navedenih svrha. Nastavno se izrađuju pseudonimizirani profili uporabe i upotrebljavaju se kolačići. Kolačić o vašoj uporabi naših web-stranica daje sljedeće podatke:

 • Vrsta i verzija internetskog preglednika,
 • operativni sustav koji upotrebljavate,
 • URL upućenja (prethodno posjećena stranica),
 • naziv glavnog računala (host name) povezanog s računalom koje pristupa (IP adresa),
 • vrijeme upita poslužitelju.

Ti se podatci upotrebljavaju za vrednovanje upotrebe naših web-stranica, pripremu izvješća o radu web-stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s upotrebom web-stranica i interneta u svrhu istraživanja tržišta i korisničkog prilagođavanja ovih web-stranica. IP adrese se anonimiziraju kako bi se onemogućilo povezivanje podataka s osobom (tzv. IP masking).

Odgovarajućim softverskim podešavanjem svojeg preglednika možete spriječiti postavljanje kolačića , ali napominjemo da u takvom slučaju nećete moći u potpunosti iskoristiti sve funkcije ove web stranice. Prikupljanje podataka koje stvara kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web-stranice (uključujući vašu IP adresu), kao i Googleovu obradu tih podataka, možete spriječiti ako preuzmete i instalirate ovaj dodatak za preglednik . Dodatna mogućnost povrh instalacije dodatka za preglednik, posebno za preglednike na mobilnim uređajima, Google Analytics možete spriječiti u prikupljanju vaših podataka klikom na ovu poveznicu. Postavit će se kolačić za isključivanje koji sprječava buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjeta ovom web-mjestu. Kolačić za isključivanje vrijedi samo u tom pregledniku i samo za naše web-mjesto i pohranjuje se na vašem uređaju. Ako u tom pregledniku izbrišete kolačiće, kolačiće za isključivanje ćete morati ponovno postaviti. Više informacija o zaštiti podataka u vezi s uslugom Google Analytics možete pronaći na web-stranicama Google Analyticsa .

Primatelji / kategorije primatelja:

Podatci koje kolačić stvara bit će preneseni na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo će biti pohranjeni. Prema našim spoznajama, Google ni u kojem slučaju neće povezati vašu IP adresu s drugim Googleovim podatcima. Ti se podatci mogu u odgovarajućim slučajevima prenijeti trećim stranama, pod uvjetom da je to zakonom propisano ili ako treće strane obrađuju te podatke po nalogu.

Razdoblje čuvanja i kriteriji za određivanje razdoblja čuvanja:

Nakon anonimiziranja IP adrese, više nije moguće naknadno utvrditi povezanost s vama. Izvješća izrađena na temelju Google Analyticsa nema više mogućnosti povezivanja s pojedinom osobom.

3. Prijenos podataka u treće zemlje

S izuzetkom obrade opisane pod točkom 2., nećemo otkrivati vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Navedene obrade zahtijevaju prijenos podataka na poslužitelje Google LLC-a. Jedan dio tih poslužitelja nalazi se u SAD-u. Odlukom od 12. srpnja 2016. godine, Europska komisija je zaključila da za SAD, prema propisima Štita privatnosti EU-SAD, postoji odgovarajuća razina zaštite podataka (tzv. „Odluka o adekvatnosti“, u skladu s člankom 45. OUZP-a). Tvrtka Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ima certifikat koji je izdao Štit privatnosti EU-SAD.

4. Vaša prava ispitanika

Na vaš zahtjev imate pravo dobiti besplatne informacije o pohranjenim osobnim podatcima koji su s vama povezani (čl. 15., st. 1. OUZP-a). Dodatno, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, imate pravo ispraviti svoje podatke (čl. 16. OUZP-a), izbrisati ih (čl. 17 OUZP-a) i ograničiti njihovu obradu (čl. 18. OUZP-a). Imate pravo osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste nam pružili primiti u formatu prikladnom za prijenos podataka (čl. 20. OUZP-a). Nadalje, imate opće pravo prigovora na obradu podataka (čl. 21. OUZP-a) koja se temelji na odredbama čl. 6., st. 1., t. f) OUZPA-a. Nadalje, u svako doba imate pravo uložiti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka (čl. 77. OUZP-a). Možete se obratiti nadzornom tijelu za zaštitu podataka savezne pokrajine u kojoj prebivate ili nadležnom tijelu u Baden-Württembergu kao saveznoj pokrajini u kojoj Lidl Stiftung & Co. ima sjedište.

5. Ime i kontakt podaci voditelja obrade i podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka poduzeća

Ove se odredbe o zaštiti podataka primjenjuju na podatke koje obrađuje poduzeće Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, obrađuje („voditelj obrade“) i na web-mjesto combine.lidl. Službenik za zaštitu osobnih podataka poduzeća Lidl Stiftung & Co. KG dostupan je na gore navedenoj adresi uz napomenu „zu Händen des Datenschutzbeauftragten“ ili na adresu e-pošte datenschutz@lidl.com.