Ochrana dat}

Ochrana dat

Ochrana dat

Ochrana dat

Ustanovení o ochraně osobních údajů pro combine.lidl

Jsme rádi, že se zajímáte o ochranu osobních údajů na naší webové stránce combine.lidl. Společnost Lidl si přeje, abyste se cítili dobře a bezpečně a abyste uplatňování ochrany osobních údajů z naší strany vnímali jako známku kvality orientovanou na zákazníky.

Následující oznámení o ochraně osobních údajů Vás informují o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v rámci využívání webové stránky combine.lidl. Osobní údaje jsou informace, které lze přímo nebo nepřímo spojit s Vaší osobou. Jako zákonná předloha pro tuto ochranu osobních údajů slouží především Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Návštěva webové stránky

Důvody zpracování osobních údajů / právní základ:

Při návštěvě naší webové stránky jsou pomocí internetového prohlížeče, který využíváte na Vašem koncovém zařízení, automaticky a bez Vašeho přispění

 • IP-adresa zařízení s připojením na internet, žádajícího o přístup,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka / aplikace, s jejíž pomocí byl přístup realizován (URL referreru),
 • vámi využívaný prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače s přístupem na internet, jakož i
 • jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení

posílány na server naší webové stránky a dočasně ukládány jako takzvaný Log pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vystavění připojení,
 • zajištění pohodlného využívání naší webové stránky / aplikace a
 • vyhodnocování bezpečnosti systému a jeho stability.

Právním základem pro zpracování je článek 6, odstavec 1, písmeno f), GDPR. Naším oprávněným zájmem jsou výše jmenované účely zpracování osobních údajů. Jestliže získávání dat slouží přípravě smlouvy, stává se právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6, odstavec 1, písmeno b), GDPR.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a následně automaticky mazány.

2. Google Analytics

Důvody zpracování osobních údajů / právní základ:

Za účelem potřebné konfigurace a nepřetržité optimalizace naší webové stránky využíváme na základě článku 6, odstavce 1, písmena f), GDPR Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google LLC („Google"). Náš oprávněný zájem vyplývá z popsaných účelů. V této souvislosti jsou vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymy a využívány soubory cookie. Soubory cookie přitom vytvářejí následující informace o využívání našich webových stránek:

 • typ / verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL referreru (dříve navštívené stránky),
 • hostname počítače, který se na stránku přihlásil (IP-adresa),
 • čas serverového požadavku.

Informace jsou využívány za účelem vyhodnocování využívání našich webových stránek, za účelem zpracovávání zpráv o aktivitě na webových stránkách a za účelem dalšího poskytování služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a potřebné konfigurace těchto internetových stránek. IP-adresy jsou anonymizovány, takže jejich přiřazení určitému subjektu není možné (tzv. maskování IP-adresy).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; musíme Vás ale upozornit, že v takovém případě nelze plně využívat všechny funkce webové stránky. Kromě toho můžete zabránit sběru dat s pomocí souborů cookie ohledně Vašeho využívání webových stránek (včetně Vaší IP-adresy), jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete tento Browser-Add-on. Alternativně k Browser-Add-on, především u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, lze sběru dat pomocí Google Analytics zabránit tak, že kliknete na tento Link. Bude stažen Opt-Out-Cookie, který v budoucnu zabrání sběru Vašich dat při návštěvě této webové stránky. Opt-Out-Cookie platí pouze v tomto prohlížeči a jen pro naši webovou stránku a bude uložen na Vašem zařízení. Jestliže vymažete soubory cookie ve Vašem prohlížeči, budete muset tento Opt-Out-Cookie stáhnout znovu. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete na webové stránce Google Analytics.

Příjemce / kategorie příjemců:

Informace vytvořené pomocí souboru cookie jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou také ukládány. Dle našich informací nebude Vaše IP-adresa v žádném případě spojována s ostatními daty společnosti Google. Tyto informace budou předávány třetím stranám pouze tehdy, je-li to dáno zákonem, nebo pokud jsou třetí strany pověřeny zpracováním těchto dat.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Po anonymizaci IP-adresy již její spojení s Vaší osobou není možné. V hlášeních vytvořených na základě Google Analytics již neexistuje žádný vztah ke konkrétním osobám.

3. Zprostředkování dat třetím zemím

S výjimkou zpracování uvedeného ve 2. odstavci, Vaše osobní údaje nepředáváme příjemcům se sídlem mimo Evropskou Unii nebo Evropský hospodářský prostor. Zmíněná zpracování mají za následek zprostředkování údajů severu Google LLC. Tyto servery se částečně nacházejí v USA. Evropská Komise rozhodla na základě usnesení z 12. 7. 2016, že pro USA na základě regulace EU-U.S. Privacy Shields (tzv. „Rozhodnutí o odpovídající ochraně" dle článku 45 GDPR) platí dostatečná úroveň ochrany osobních údajů. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA je držitelem certifikátu dle EU-U.S. Privacy Shield.

4. Vaše práva, jako osoby dotčené

Máte právo bezplatně na požádání obdržet uložené osobní údaje, které se vztahují k Vaší osobě (čl. 15, odst. 1, GDPR). Dále máte za předpokladu splnění zákonných podmínek právo na opravu (čl. 16, GDPR), výmaz (čl. 17, GDPR) a omezení zpracování (čl. 18, GDPR) Vašich osobních údajů. Máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (čl. 20, GDPR). Dále máte obecné právo vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů uskutečněného na základě čl. 6, odstavec 1, písmeno f), GDPR (čl. 21, GDPR). Dále máte právo kdykoli podat stížnost u odpovědného dozorového úřadu (čl. 77, GDPR). Za tímto účelem se můžete obrátit na dozorový úřad, pod nějž spadáte bydlištěm, nebo na dozorový úřad v Baden-Württemberg, pod který svým sídlem spadá Lidl Stiftung & Co. KG.

5. Jméno a kontaktní údaje správce, jakož i kontaktní údaje podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů

Tato ustanovení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (správce) a pro webovou stránku combine.lidl. Podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost Lidl Stiftung & Co. KG lze kontaktovat na výše uvedené adrese s dodatkem „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů", příp. na adrese datenschutz@lidl.com.