Защита на лични данни}

Защита на лични данни

Защита на лични данни

Защита на лични данни

Разпоредби за защита на данните на combine.lidl

Радваме се, че се интересувате от защитата на данните на нашия уебсайт combine.lidl. Ние от Lidl бихме искали да се чувствате комфортно и безопасно и да приемете мерките ни защита на данните като показател за качество, ориентирано към клиентите.

Следните указания за защита на данните Ви информират относно характера и обхвата на обработването на Вашите лични данни в рамките на използването на уебсайта combine.lidl. Лични данни са сведенията, които могат да бъдат пряко или косвено свързани с или отнесени към личността Ви. Като законово основание за защита на данните се прилага по-специално Общият регламент за защитата на данните (ОРЗД).

1. Отваряне на настоящия уебсайт

Цели на обработването на данните/ Правни основания:

При отварянето на нашия уебсайт браузърът, който се използва на Вашето крайно устройство, автоматично и без Ваша намеса изпраща

 • IP адреса на направилото заявката устройство, свързано към интернет,
 • датата и точното време на достъпа,
 • името и URL адреса на извикания файл,
 • уебсайта/ приложението, от което е осъществен достъпът (URL адреса на препратката),
 • използвания от Вас браузър и, при необходимост, операционната система на свързания с интернет компютър, както и
 • името на Вашия интернет доставчик, осигуряващ достъпа,
 • на сървъра на нашия уебсайт и ги съхранява временно в така наречен лог файл за следните цели:
 • гарантиране на безпроблемно установяване на връзката,
 • осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт/ приложение и
 • оценка на сигурността и стабилността на системата.

Правните основания за обработването са изложените в чл. 6, параграф 1, буква е) на ОРЗД. Нашият законен интерес се състои в горепосочените цели на обработването на данните. Когато представянето на обработката се използва за подготвянето на договор, правните основания за обработването са изложените в чл. 6, параграф 1, буква б) на ОРЗД.

Срок на съхранение/ критерии за определяне на срока на съхранение:

Данните се съхраняват в течение на седем дни, след което автоматично се изтриват.

2. Google Analytics

Цели на обработването на данните/ Правни основания:

За целите на отговарящото на изискванията оформление и постоянното оптимизиране на нашия уебсайт ние използваме на основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД Google Analytics – услуга за уеб анализи на Google LLC („Google“). Нашият законен интерес произтича от изложените цели. В тази връзка се създават псевдонимизирани потребителски профили и бисквитки. Бисквитката генерира следната информация за използването на нашия уебсайт от Вас:

 • Вид/ версия на браузъра
 • използваната операционна система,
 • URL адреса на препратката (страницата, посетена преди това),
 • името на хоста на компютъра, от който се осъществява достъпът (IP адреса),
 • точното време на заявката до сървъра.

Данните се използват за оценка на използването на нашите уебсайтове, за съставяне на отчети относно дейностите на уебсайтове и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайтовете и на интернет за целите на проучване на пазара и оформянето на тези интернет страници според потребителското търсене. IP адресите се анонимизират, така че не е възможно идентифициране (така нареченото IP маскиране).

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитките, като направите съответните софтуерни настройки на Вашия браузър; имайте предвид обаче, че в такъв случай няма да можете да използвате пълноценно всички функции на настоящия уебсайт. Можете освен това да предотвратите събирането на генерираните с бисквитката данни, свързани с използването на уебсайта от Вас (вкл. Вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате тази добавка (add-on) за браузъра . Като алтернатива на добавката за браузъра, особено при браузърите на мобилни крайни устройства, можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху тази връзка. С това се създава бисквитка за отказ, която предотвратява събирането на Вашите данни при посещения на този уебсайт в бъдеще. Бисквитката за отказ е валидна само за този браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките от този браузър, трябва отново да създадете бисквитката за отказ. Допълнителна информация относно защитата на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уебсайта на Google Analytics .

Получател на лични данни/ категории получатели на лични данни:

Генерираната в бисквитката информация се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доколкото ни е известно, Вашият IP адрес няма да бъде съхраняван заедно с други данни от Google при никакви обстоятелства. Тези данни могат също така да бъдат прехвърляни на трети страни, ако това се изисква от закона или ако обработването на данните е възложено на трети страни.

Срок на съхранение/ критерии за определяне на срока на съхранение:

След анонимизирането на IP адреса разкриването на Вашата самоличност вече е невъзможно. В отчетите, генерирани на базата на Google Analytics, не се съдържат никакви лични данни.

3. Предаване на данни в трети страни

С изключение на обработките, описани в точка 2, няма да разкриваме Вашите лични данни на получатели на данни със седалище извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона. При упоменатите обработки се осъществява предаване на данни на сървъри на Google LLC. Тези сървъри са разположени частично в САЩ. Европейската комисия с решение от 12.07.2016 г. прие за САЩ, че съгласно разпоредбите на Щитовете за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shields) е налице адекватно ниво на защита на данните (т.нар. „решение относно адекватното ниво на защита“ съгласно чл. 45 от ОРЗД). Компанията Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA е сертифицирана съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

4. Вашите права като субект на данните

Имате право да получавате безплатно при поискване информация относно съхраняваните за Вас лични данни (чл. 15, пар. 1 от ОРЗД). В допълнение към това имате право, при спазване на законовите изисквания, да коригирате (чл. 16 от ОРЗД), да изтривате (чл. 17 от ОРЗД) и да ограничавате обработването на Вашите лични данни (чл. 18 от ОРЗД). Имате право да получавате лични данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили във формат, подходящ за предаване на данни (чл. 20 от ОРЗД). Освен това имате общо право на възражение срещу обработването на данни, произтичащо на основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (чл. 21 от ОРЗД). Освен това имате право по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните (чл. 77 от ОРЗД). За целта можете да се обърнете към компетентния надзорен орган за защита на данните на федералната провинция по Вашето местожителство или към властите на Баден-Вюртемберг като федерална провинция, в която се намира седалището на Lidl Stiftung & Co. KG.

5. Име и данни за контакт на администратора, отговарящ за обработването и данни за контакт с компетентното длъжностно лице по защита на данните

Настоящите разпоредби за защита на данните важат за обработването на данните от Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm („Администратор“) и за уебсайта combine.lidl. Длъжностното лице по защита на данните на компанията Lidl Stiftung & Co. KG може да бъде намерено на горния адрес, с писмо, адресирано до длъжностното лице по защитата на данните, или на имейл адрес datenschutz@lidl.com.